Nie dla negacji – tej demokracji

Nie dla negacji – tej demokracji

Program to: prywatyzacja.
Rządów liberalizacja.
Celem – dekomunizacja.
Taka ma być – demokracja?

– Jest, czy nie ma! – Autokracja!
Z prawej strony wciąż oracja,
Że konieczna jest – lustracja,
Bo taka dziś – stanu racja!

Potrzebna – weryfikacja,
Bo nowa jest – orientacja.
Jednych wraca dominacja,
Drugich zaś – dyskryminacja!

W kraju – destabilizacja,
Korupcja i malwersacja!
Życie ludu – wegetacja!
Społeczna – pauperyzacja!

Gdzie do pracy motywacja?!
Nie cieszy już – kopulacja:
Współżyć z żoną? – To dewiacja!
Z inną zaś – kompromitacja!

Wszystko zwisa, bo – inflacja!
Podbramkowa sytuacja!
W drzwiach teściowa?! – Wizytacja?!
Decyzją mą – emigracja!!!